Výhody odvíjecí techniky

Materiály, které jsou prodávány ve formě smotků, klub nebo jsou navinuty na cívku mají jednu společnou výhodu i nevýhodu. Výhoda spočívá v uložení většího množství materiálu v relativně malém objemu. Ovšem nevýhodou je právě způsob odvíjení materiáli. Materiál samozřejmě můžeme odmotávat ručně, přičemž se setkáváme s dlouhými manipulačními časy a nekvalitou rozmotaného materiálu (kroucení, sukování).